9t090 – Ac rydym wrth ein bodd bod yr artist Tomos Sparnon yn rhannu ei gyf

9to90Creative Community Portraiture workshop.

9t090 – Ac rydym wrth ein bodd bod yr artist Tomos Sparnon yn rhannu ei gyf. Dyma weithdy arall yn ein cyfres Portreadaeth Gymunedol Greadigol 9i90, ac rydym wrth ein bodd bod yr artist Tomos Sparnon yn rhannu ei gyfrinachau yn y dosbarth hwn.

 Yn awyddus i ddysgu sut i baentio portread? Ymunwch â’r artist Tomos Sparnon mewn gweithdy lle bydd yn egluro sgiliau a thechnegau sylfaenol paentio portread, gan ddefnyddio paent acrylig.

 Bydd y dosbarth hwn ar-lein – archebwch docyn trwy’r cyswllt Eventbrite. Anfonwch gyfeiriad eich cartref atom trwy ebost ac fe anfonwn offer a deunyddiau atoch, ynghyd â chyswllt Zoom trwy ebost. Cyflwynir y gweithdy hwn yn Gymraeg a Saesneg, yn ôl y gofyn.

Another in our 9to90 Creative Community Portraiture series, we are delighted that Welsh Artist Tomos Sparnon is sharing his secrets in this class. 

”Eager to learn how to paint a portrait? Join artist Tomos Sparnon in a workshop where he explains the basic skills and techniques of painting a portrait, using acrylic paint” 

This class will be online, book a ticket via the Eventbrite link and email us your home address and we will send you an art pack of materials, and email you a zoom link. This class will be delivered in Welsh and English, as requested.

Email your home address for your art pack to – 9to90creativecommunity@gmail.com