Create your own Metal embossed decorations with Tomos Sparnon. The class is delivered in Welsh and English, with Free Materials.

Copper & Pewter Embossing

Ymunwch â’r artist Tomos Sparnon ar gyfer gweithdy boglynnu copor. Thema’r gweithdy hwn fydd y Nadolig! Dyma’r cyfle perffaith i greu eich addurniadau Nadolig eich hunan, neu anrhegion ar gyfer teulu a ffrindiau.

 Bydd y dosbarth hwn ar-lein – archebwch docyn trwy’r cyswllt Eventbrite. Anfonwch gyfeiriad eich cartref atom trwy ebost ac fe anfonwn offer a deunyddiau atoch, ynghyd â chyswllt Zoom trwy ebost. Cyflwynir y gweithdy hwn yn Gymraeg a Saesneg, yn ôl y gofyn.

Join artist Tomos Sparnon for a copper embossing workshop. The theme of this workshop will be Christmas! This is the perfect opportunity to create your own Christmas decorations, or gifts for family and friends. 

This class will be online, book a ticket & please email us your home address and we will send you tools and materials, and email you a zoom link. 

This class will be delivered in Welsh and English, as requested