About this Event

Why not join artist Tomos Sparnon in another 9to90creativecommunity workshop on portrait painting? The theme this time will be ‘virtual portrait painting’. In this session, you will paint a portrait of a model seen on Zoom. Tomos will explain the basic skills and techniques of painting a portrait, using acrylic paint. We will look at portraits created by various artists but the portrait you create will be unique to you.

The class will be delivered online – tickets can be booked via the Eventbrite link. Email us and we will send you a Zoom link and a voucher towards purchasing art materials needed for the workshop. The class will be delivered in English and Welsh, as requested.

Beth am ymuno â’r artist Tomos Sparnon mewn gweithdy cymunedgreadigol9i90 arall ar baentio portread? Thema’r gweithdy hwn fydd ‘paentio portread rhithwir’. Yn y sesiwn, byddwch yn paentio portread o fodel a welir ar Zoom. Bydd Tomos yn egluro sgiliau a thechnegau sylfaenol paentio portread, gan ddefnyddio paent acrylig. Byddwn yn edrych ar bortreadau artistiaid eraill ond bydd y portread y byddwch yn ei greu yn unigryw i chi.

Cyflwynir y dosbarth ar-lein – gellir archebu tocynnau trwy’r cyswllt Eventbrite. Anfonwch ebost atom ac fe anfonwn ni gyswllt Zoom atoch a thaleb tuag at brynu deunyddiau celf ar gyfer y gweithdy. Cyflwynir y gweithdy yn Gymraeg a Saesneg, yn ôl y gofyn.

List of materials:

  • Set of acrylic paint
  • Paint brushes (different sizes) 
  • Canvas board/panel
  • Tear-out paper or plastic palette
  • Pencil
  • Paper